Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant LiziVietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 19 Deviations 207 Comments 1,797 Pageviews
×

Newest Deviations

Quotes Yoona by PinkLiz Quotes Yoona :iconpinkliz:PinkLiz 1 0 Happy Birthday Yoona by PinkLiz Happy Birthday Yoona :iconpinkliz:PinkLiz 2 0 Srcapbook Happy birthday Jessica (18/4) by PinkLiz Srcapbook Happy birthday Jessica (18/4) :iconpinkliz:PinkLiz 2 2 Srcapbook Yoona by PinkLiz Srcapbook Yoona :iconpinkliz:PinkLiz 1 0 Quotes  Taeyeon [ Rain] by PinkLiz Quotes Taeyeon [ Rain] :iconpinkliz:PinkLiz 3 0 Srcapbook Taeyeon by PinkLiz Srcapbook Taeyeon :iconpinkliz:PinkLiz 3 0 Pack Quotes Yoonsic by PinkLiz Pack Quotes Yoonsic :iconpinkliz:PinkLiz 1 0 Srcapbook Yuri by PinkLiz Srcapbook Yuri :iconpinkliz:PinkLiz 1 0 Quotes Jessica by PinkLiz Quotes Jessica :iconpinkliz:PinkLiz 2 0 Srcapbook Yoona by PinkLiz Srcapbook Yoona :iconpinkliz:PinkLiz 0 2 Quotes Chanyeol by PinkLiz Quotes Chanyeol :iconpinkliz:PinkLiz 0 0 Graphic Yoona by PinkLiz Graphic Yoona :iconpinkliz:PinkLiz 1 2 Srcapbook Seohuyn by PinkLiz Srcapbook Seohuyn :iconpinkliz:PinkLiz 1 0 Quotes Taeyeon by PinkLiz Quotes Taeyeon :iconpinkliz:PinkLiz 0 1 Quotes Tiffany by PinkLiz Quotes Tiffany :iconpinkliz:PinkLiz 1 0 Yoona by PinkLiz Yoona :iconpinkliz:PinkLiz 0 2

Favourites

No Comment by quetrampd No Comment :iconquetrampd:quetrampd 215 196 SHARE PACK TEXTURE #01 BY MOLLIEN2K4 by MollieN2k4 SHARE PACK TEXTURE #01 BY MOLLIEN2K4 :iconmollien2k4:MollieN2k4 45 24 Watercolor Brushes by mcbadshoes Watercolor Brushes :iconmcbadshoes:mcbadshoes 2,787 785 6 textures 900x650 : 55 by Carllton 6 textures 900x650 : 55 :iconcarllton:Carllton 1,123 235 SHARE PACK 7 TEXTURE BY THUPHAM by TP4ever SHARE PACK 7 TEXTURE BY THUPHAM :icontp4ever:TP4ever 102 132 [PROJECT 100w Go] Share Texture by hyerinie [PROJECT 100w Go] Share Texture :iconhyerinie:hyerinie 245 177 Patterns .36 by crazykira-resources Patterns .36 :iconcrazykira-resources:crazykira-resources 4,787 399 [SHARE] PACK TEXTURE 4 by jungchanpark by justblackssi [SHARE] PACK TEXTURE 4 by jungchanpark :iconjustblackssi:justblackssi 109 19 [SHARE] Happy birthday to Jung Eunji Apink by KeroLee2k [SHARE] Happy birthday to Jung Eunji Apink :iconkerolee2k:KeroLee2k 125 209 Pack texture #1 by mysnghienss Pack texture #1 :iconmysnghienss:mysnghienss 582 252 Textures by Crystallanxi Textures :iconcrystallanxi:Crystallanxi 298 71
Journal
[BIG SHARE] HAPPY 600+ WATCHERS AND HELLO SUMMER Cuối cùng thì cái PACK 600+ cũng ra đời Neko Emoji-28 (Yay sho happy) [V2] Thất hứa với mọi người hình như từ hồi 400+ gì đó = ))) Ây yo ngại ghê hàNeko Emoji-27 (Being kawaii) [V2] Hmm..cảm ơn cảm miếc thì cũng nói nhiều rồi, credit tớ cũng ghi hết ở các art  Neko Emoji-29 (Nyaa) [V2] Nên giờ mình vô PACK luônKao Emoji-08 (Kyaa Cute and Shy) [V1]


Mà chú ý nha, ở đây tớ chỉ cho các cậu coi cái preview thôi, nên muốn down được thì ph
:iconBCaves:BCaves
:iconbcaves:BCaves 163 354
[PSD] SHARE PSD QUOTES #01 by MollieN2k4 [PSD] SHARE PSD QUOTES #01 :iconmollien2k4:MollieN2k4 42 23 Textures - WaterColor by So-ghislaine Textures - WaterColor :iconso-ghislaine:So-ghislaine 1,438 126 Sprinkly blue sky texture by A68Stock Sprinkly blue sky texture :icona68stock:A68Stock 15 1 Light Blue Flower Texture by Lovehardtwihard Light Blue Flower Texture :iconlovehardtwihard:Lovehardtwihard 1 1

Activity


Quotes Yoona
“Gặp nhau là một loại ngẫu nhiên, gặp nhau tình cờ là một loại cơ duyên. Giữa biển người bao la, gặp được ai, quen được ai, có lúc thật sự là một chuyện vô cùng huyền diệu. “

[ Gặp anh trong ngàn vạn người]
Credit: :iconyunniejacksonyi:

Loading...
Happy Birthday Yoona
Chúc mừng sinh nhật nha tình yêu của đời em !!! Chúc chị thêm tuổi mới xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn, sự nghiệp tốt đẹp hơn và càng ngày càng khỏe mạnh hơn nha <3. Em, Yoonaddict và Sone sẽ luôn ở bên chị. Mãi mãi...
 Credit: :iconcebyun688:
   "Người ta thường nói thanh xuân không bao giờ là mãi mãi, nhưng khi ấy chúng ta đã sống bằng tất cả những gì tốt nhất mà ta đã có".

{ Phim: Điều tuyệt nhất của chúng ta }

Loading...

Journal

No journal entries yet.

deviantID

PinkLiz
Lizi
Vietnam
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconcamucnho:
CaMucNho Featured By Owner Oct 27, 2016
- Watch back pls ?
Reply
:iconcamuc:
CaMuc Featured By Owner Sep 17, 2016
- Watch back ?
Reply
:iconpinkliz:
PinkLiz Featured By Owner Oct 27, 2016
ok
Reply
:iconjkeyyuan:
JKeyYuan Featured By Owner Apr 24, 2016  Student Traditional Artist
watch back?
Reply
:iconpinkliz:
PinkLiz Featured By Owner May 22, 2016
ok
Reply
:iconcusidaaaa:
cusidaaaa Featured By Owner Apr 9, 2016
Watch back pls?
Reply
:iconpinkliz:
PinkLiz Featured By Owner May 22, 2016
ok
Reply
:iconyukiko0227:
Yukiko0227 Featured By Owner Apr 8, 2016
-watch back pls
Reply
:iconpinkliz:
PinkLiz Featured By Owner Apr 9, 2016
Ok
Reply
:iconalmerious:
Almerious Featured By Owner Oct 24, 2015  Hobbyist Digital Artist
Thanks so very much for watching me! :hug:
Reply
Add a Comment: